УСФМ-ЛОГО - мало

За нас

0 +

Утакмици

0 +

Спортисти

Интересен факт

Вредности

Здраво тело - здрав дух

Нашата визија е да го стимулираме и негуваме спортското воспитание и вежбање кај младите, креирајќи една заедница каде физичката активност е основен дел од секојдневието. Преку нашите програми и иницијативи, се посветуваме на обезбедување на платформа за развој на таленти, подигнување на свеста за значењето на спортот и создавање на почетен мост помеѓу универзитетските и спортските заедници.

training-in-gym.jpg

Програми и активности

Во нашата федерација, нудиме разновидни програми и активности што ги обединуваат студентите во спортски дух. Од организирање на универзитетски спортски лиги, до тренинзи, кампови и рекреативни настани, ние го охрабруваме секој студент да се вклучи и да ги истражи своите спортски потенцијали.

fit-young-man-lifting-barbells-working-out-in-a-gym.jpg

Мото

Преку нашата присутност и програми, ние го поддржуваме и оспособуваме студентското спортско учество и здрав животен стил.

men-with-battle-rope-battle-ropes-exercise-in-the-fitness-gym-crossfit-.jpg

Визија и мисија

Нашата визија е да го стимулираме и негуваме спортското воспитание и вежбање кај младите, креирајќи една заедница каде физичката активност е основен дел од секојдневието. Преку нашите програми и иницијативи, се посветуваме на обезбедување на платформа за развој на таленти, подигнување на свеста за значењето на спортот и создавање на почетен мост помеѓу универзитетските и спортските заедници.

bodybuilder.jpg

Партнерства и соработка

Сме посветени на изградба на партнерства со други универзитетски и спортски институции, како и со заедницата во целост. Преку оваа соработка, ги засилиме нашите програми и обезбедуваме повеќе можности за развој и напредок на студентите.